Sandland Treteknologi AS inviterer til kurs i trelasttørking 26.-28. januar 2016.

Kurset vil ha fokus på følgende forhold:

  • Tre og fuktighet
  • Forklaring av definisjoner og begreper som benyttes innenfor trelasttørking
  • Oppbygging av tørkeskjema i kammertørker
  • Tørkeforløp i kanaltørker
  • Parametere som virker inn på tørkeprosessen (densitet, startfuktighet, blåsedybde, lufthastighet, etc.)
  • Måling av trefuktighet og yteherding, inkludert øvelser
  • Hvordan tørkekvalitet kan defineres – standarder for tørkekvalitet

Kurset avholdes 26.-28. januar 2016 med følgende tidsplan:

  • 26. januar kl. 11:00-16:00
  • 27. januar kl. 09:00-16:00
  • 28. januar kl. 09:00-14:00

Kurset vil bli avholdt i lokalene til NIBIO, seksjon treteknologi, på Ås, adr. Høgskoleveien 8, 1432 Ås. Aktuelle hoteller for overnatting er: www.reenskaug.no (Drøbak) og http://www.thonhotels.no/hoteller/land/norge/ski/thon-hotel-ski/?directback=true (Ski) (kursdeltakerne må selv bestille hotell, men ta gjerne kontakt med oss så skal vi være behjelpelige med dette). Fra Gardermoen går det Flybussekspress direkte til Ås. Det er også godt togsamband til Ås. For bilkjørere er det gode parkeringsmuligheter.

Pris pr. deltaker er kr. 6700,- eks. MVA. Lunsj er inkludert.

Påmelding til Sandland Treteknologi AS v/ Knut Magnar Sandland, e-post: knut@sandlandtreteknologi.no, tlf.: 92 45 23 44 (påmeldingen er bindende).

Påmeldingsfrist: 15. januar.

Det må minst fire deltakere til for at kurset gjennomføres.