Sakkyndig

Vi registrerer at det av og til oppstår uenighet mellom ulike parter når det gjelder kvaliteten til treprodukter. I slike saker er det svært viktig å basere seg på fakta når saken skal behandles, og ved å utføre de rette målingene og beregningene kan en i mange tilfeller kunne si hva som er årsaken til problemet.

Mange av skadene/problemene som av og til oppstår med treprodukter kan relateres til relasjonen mellom tre og fuktighet. Trevirket krymper og sveller ved varierende luftfuktighet, og dette stiller krav til at treproduktene er tilpasset bruksområdet ved produksjon. Her står tørkeprosessen under framstillingen av treproduktene sentralt.

Sandland Treteknologi AS har dr.gradskompetanse på trelasttørking/tre og fuktighet, og har derfor en svært god kompetanse for å foreta en nøytral faglig vurdering i slike saker.

Det er bestandig en risiko for at en ikke kommer helt i mål med å påvise en klar skadeårsak selv om en utfører målinger og gjøre faglige vurderinger. En slik gjennomgang vil imidlertid gi en bredere basis for de videre diskusjonene i slike saker, og er således ikke bortkastet. En innledende dialog før iverksetting av et eventuelt oppdrag vil også i mange tilfeller avklare sakens kompleksitet og de eventuelle usikkerhetene som ligger i denne.