FoU-prosjekter

Vi har bred erfaring med å lede og gjennomføre FoU-prosjekter der både industri og forskningsmiljøer deltar, samt å utforme prosjektsøknader der offentlig finansiering inngår, f.eks. fra Innovasjon Norge, Norges forskningsråd eller andre. Dette innebærer at vi kan være prosessdrivere fra ide til ferdig gjennomført FoU-prosjekt, samt være med på å legge grunnlaget for en god implementering av prosjektresultatene. Vi har også et godt faglig nettverk, både nasjonalt og internasjonalt, som sikrer at de riktige aktørene blir trukket med i en slik prosjektetablering- og gjennomføring.

Ta gjerne kontakt for å diskutere en prosjektide og hvordan den kan realiseres.

DSCN0416