I februar 2015 inngikk Norsk institutt for skog og landskap og Sandland Treteknologi AS en samarbeidsavtale. Formålet er å få en link mellom den industrinære aktiviteten til Sandland Treteknlogi AS og forskningskompetansen ved Skog og landskap. I ulike FoU-prosjekter kan disse to aktørene tilby en samlet kompetanse som gir svært gode forutsetninger for å få til en god prosjektgjennomføring. Mer om info om Skog og landskap er å finne her: www.skogoglandskap.no.