I februar 2015 inngikk Norsk institutt for skog og landskap og Sandland Treteknologi AS en samarbeidsavtale. Formålet er å få en link mellom den industrinære aktiviteten til Sandland Treteknlogi AS og forskningskompetansen ved Skog og landskap. I ulike FoU-prosjekter...